DAYS TO GO

Fyna Mega Licorice

250g Licorice Chunks
230g Milk Chocolate Logs
240g 2 Metre Licorice Straps
250g Licorice Fruit Bites
250g Licorice Chocolate Bullets
230g White Chocolate Raspberry Bullets
250g Chocolate Raspberry Bullets

$25.00